Author Archives: wellness

മുടികൊഴിച്ചിലിനോട് വിടപറയാം – പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി

മുടികൊഴിച്ചിലിനോട് വിടപറയാം – പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി

മനുഷ്യന്‍ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം മുതല്‍ ഒരു പക്ഷേ അവന്‍ അമിതമായി മുടികൊഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

Top 5 Reasons To Have A Regular Full Body Massage

Top 5 Reasons To Have A Regular Full Body Massage Many people believe that going to a massage therapist is a way to pamper or indulge yourself. This is why so many of us wait to have one. We treat it as a way to reward ourselves for special occasions, like birthdays or vacations. The

നാനോഫാറ്റ് ഹെയർ റീസ്റ്റോറേഷൻ – മുടികൊഴിച്ചിലിന് ലളിതമായ പുതിയ പരിഹാരം

ഫാറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ പ്രക്രിയയാണ്; പക്ഷേ ഇപ്പോഴും, കൊഴുപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നൂതന ചികിത്സകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 2001 ൽ കൊഴുപ്പിൽ അഡിപ്പോസ് ഡെറിവേഡ് സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ (ADSC) കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം ഫാറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചികിത്സയിൽ വലിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾക്ക് ശക്തമായ പുനരുൽപ്പാദന ശക്തികളുണ്ട്; ഇത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ജനിതക രോഗങ്ങൾ മുതൽ ചർമ്മ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ വരെ പലതരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യാത്മക വിപണിയിൽ പോലും ഈ സ്റ്റെം സെല്ലുകളുടെ

Care your skin in this winter

Winter is here which means it’s that time of year where we really need to nourish and care for our skin. With shorter days and less Vitamin D from the sun, it’s crucial we look at supporting our skin both internally and externally. Winter often brings dry, flakey and sometimes itchy skin, but that doesn’t mean you have to

Botox treatment – How does it work?

Botox Treatment works by temporarily blocking nerve signals and muscle contractions. This improves the appearance of wrinkles around the eyes and between the eyebrows. It can also slow the formation of new lines by preventing contraction of facial muscles. What is Botox used to deal with? Botox treatment is stated mostly for the electricity to

അത്യാധുനിക ന്യൂറോസർജറിയിലൂടെ രോഗശമനം ഇനി സാധ്യം!!

നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക തലത്തിൽ നിരവധി പുരോഗമനങ്ങൾ ആണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ആവിർഭാവം ആധുനിക ന്യൂറോസർജറി ശസ്ത്രക്രിയാരീതികളിൽ ഗണ്യമായ മികവ് കൈവരുത്താൻ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. തലച്ചോറ് , നട്ടെല്ല് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരുന്ന തികച്ചും സംഗീർണവും മാരകവുമായ രോഗങ്ങളെ പോലും ഇന്ന് ആധുനിക Microneurosurgery – യുടെ സഹായത്താൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തുപറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സംഗീർണമായ അവയവം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും – അവ തലച്ചോറും നട്ടെല്ലുമാണ്. ഈ കാരണം കൊണ്ട്

Are brain tumours related to excess cell phone use?

Neurological pain is considered one of the most distressing and also one of the most challenging to treat and forms a major chunk of the patients has been the subject of a great deal of debate in recent years. Cell phones give off radiofrequency (RF) rays, a form of energy on the electromagnetic spectrum between

പീലിംഗ്- സൗന്ദര്യ സംരക് ഷണത്തിനും ചികിത്സക്കും.

ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അതിപുരാതന കാലം മുതൽ ചർമ കാന്തി നിലനിനിർത്തുന്നതിനും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നാട്ടറിവുകളും, ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു.

Top